Monday, November 28, 2011

Auto's in een GelijkheidsGeld Systeem - Wie maakt ze en wie krijgt ze?

Als we kijken naar auto's in termen van milieuvriendelijkheid zijn de huidige auto's niet bepaald milieuvriendelijk - hoewel er nieuwere modellen bestaan die rijden op waterstof of electriciteit.

Waarom worden deze milieuvriendelijke auto's niet overal gebruikt? Waarom kan niet elk mens op aarde zo een auto gebruiken? Wederom is de bepalende factor voor hoe wij omgaan met onze natuur/planeet Geld en niet de planeet zelf. Er zijn dus miljoenen mensen die rijden met vervuilende auto's die op olie rijden en een klein aantal mensen rijdt met 'hybride'/milieuvriendelijke Auto's - alsof die auto's in feite alleen maar ontworpen zijn zodat de elite van rijke mensen in deze wereld zich goed kan voelen over zichzelf want 'zij geven om de planeet', niet beseffend dat de rest van ons het zich niet kan veroorloven om te 'geven om de planeet' want we hebben er het geld niet voor.


Op het eerste zicht zou je zeggen/denken dat de wereld draait rond/op geld, en dat geld werkelijk de bepalende factor is van het leven, want dat is hoe wij mensen leven - terwijl het omgekeerde net waar is, de bepalende factor van leven is het leven zelf, namelijk de aarde en ons fysieke lichaam, en als dat er niet meer is dan zijn we niet(s) meer.

En aangezien we allemaal op één en dezelfde planeet bestaan, zouden we maar beter beginnen geven om wat elk ander mens doet, in het besef dat dit onze planeet is - en het gedrag van elk levend wezen bepaald het lot van deze planeet. Het is dus niet genoeg/aanvaardbaar dat de rijke mensen hun best doen om te recycleren en met milieuvriendelijke auto's rijden en zonnepanelen op hun dak hebben - terwijl de rest van de wereld achtergelaten wordt in armoede zonder de middelen om zelf te kunnen participeren in 'ecologisch verantwoord gedrag' waardoor de vervuiling gewoon doorgaat.

De enige oplossing om werkelijk op een 'ecologisch verantwoorde manier' om te gaan met onze planeet, is door elk mens 'op te heffen' naar dezelfde standaard van leven, dezelfde middelen - en om dus bijvoorbeeld iedereen te voorzien van een hybride auto. Want het is niet dat de middelen of de techniek er niet zijn, het is dat het geld gewoon weer in de weg zit.

In het gelijkheidsgeld systeem zal dit een vanzelfsprekendheid zijn - omdat we kijken naar de planeet eerst, we kijken eerst naar de ECHTE realiteit, namelijk de fysieke realiteit en wat deze nodig heeft om optimaal te functionneren. En dan kijken we naar hoe we dit een praktische werkelijkheid kunnen maken, door bijvoorbeeld het gebruik van een geldsysteem als het GGS.

Dus als auto's zowieso milieuvriendelijk gemaakt worden - hetgeen nog langs alle kanten onderzocht zal moeten worden, om onze ecologische 'voetafdruk' zo klein mogelijk te maken - dan moeten we ons al niet meer zorgen maken om de problemen waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben in verband met uitstoot van gassen. Uiteindelijk zal iedereen die een auto wil er wel één kunnen krijgen, mits de nodige vergunningen, maar omdat veel minder mensen gaan werken zullen er ook zowieso minder auto's nodig zijn. En mensen zullen ook veel minder de noodzaak voelen om op vakantie te gaan omdat elke dag als een 'vakantie' zal zijn - want stress zal er niet meer zijn in een GGS aangezien stress compleet wordt aangedreven door de huidige samenleving als de 'angst' in verband met de toekomst als 'overleven'.

Ook een belangrijk punt waar naar gekeken zal worden in termen van auto's is veiligheid. Alle auto's zullen ontworpen worden om zo veilig mogelijk te zijn - want het is onaanvaardbaar dat we in de huidige samenleving auto's hebben die veiliger zijn dan anderen en die enkel gebruikt kunnen worden door mensen die het meeste geld hebben, alsof hun leven waardevoller is dan het leven van mensen die minder geld hebben.


Kom meer te weten over het GelijkheidsGeld Systeem op www.equalmoney.org

No comments:

Post a Comment