Desteni in een Notedop

Deelname in Realiteit is Nooit een Observatie

Door Bernard Poolman

Deelname in Realiteit is Nooit een Observatie from Desteni Nederland on Vimeo.


Dus wat is de Beslissing?

-Goed, ehm.. Het punt waar we naar kijken is het besluit dat ik moet maken voor mijzelf. Een beslissing die ik nog nooit gemaakt heb en dat is het werkelijk Staan voor iets.
Dus de 'Beslissing' = 'Waar ga jij in Deelnemen'?
Want tot nu ben je alleen een 'Waarnemer'.
En tot op zekere hoogte heb je wel 'Deelgenomen' in jouw 'Observaties', maar dat is Nooit 'Echt' geweest, want een 'Observatie' is een Schijnwerkelijkheid. 'Deelnemen' in een 'Observatie', is een 'Poging' om de Observatie 'Echt' te maken - Wat nooit kan.

-Bedoel je dat de observatie gedachten zijn of...

'Observatie' is 'Alles dat jij 'Gelooft'.
Dat zijn Gedachten.
Dat zijn al je Herinneringen.
Alle dingen waar jij een 'Structureel Ontwerp' aan hebt gegeven, als een beschrijving van 'jouw wereld', is een 'Observatie'. Want het heeft "Alleen" betrekking op jou en niet op iedereen. En daarom is het slechts een 'Observatie'. Het is niet de 'Realiteit', omdat de 'Werkelijkheid' 'Iedereen' inhoudt of niet?
Dat is onbetwistbaar.

Observeren is niet Een en Gelijk zijn aan - DesteniTot op heden heb je enkel 'Deelgenomen' in je 'Observaties'. Dat betekent dat je hele Bestaan geen - 'Werkelijkheid' – is. En dat wanneer je 'dood' gaat... Wat gebeurt er? Je sterft als een 'Observatie'- 'Gelijk en Één'- wat word je?
'Klaarblijkelijk'
Niets.
Omdat niets 'Dat Je Gedaan Hebt' ooit 'Echt' was.

Dus jouw 'Beslissing' is heel simpel gezegd: Of je gaat deelnemen in 'het Echt':
Wat betekent dat je in jouw Werkelijkheid "Ieder Ander" moet 'Includeren'. Want dat is 'Echt', zij bestaan 'Allemaal’.
Of ga je 'Alleen' Deelnemen in je 'Observatie', wat 'Eigenbelang' is. Wat betekent dat jij de "Rente" gaat betalen. Wat net als ons 'Geld Systeem' is. Ik bedoel, kijk maar eens, "De Opbrengst" verorbert de Werkelijkheid.
Dat is eigenlijk de 'Beslissing' die iedereen zal gaan maken. Dit 'Besluit' is Precies 'Hetzelfde' voor Elk-En-Ieder-Wezen in het Bestaan.

Allereerst, moet je... Uiteraard 'Op De Hoogte' zijn dat als je kijkt in jouw 'Observatie'- ben jij je niet 'Bewust' van 'Iedereen'.
Dat is een 'Probleem'. En daarom kun je geen 'Mening' hebben, noch enige vorm van 'Kennis' die je kunt 'Vertrouwen'. Omdat:
Je bent je niet 'Bewust' van Iemand anders.
Je bent alleen 'op de hoogte' van jouw 'Observeerbare' 'Ervaring'.
En 'dat' is Niet-eens 'Echt', want het is 'Voorgeprogrammeerd', zodat je een 'Functionele-Manier' hebt om je te kunnen 'Identificeren' met jouw 'Waarneming' - in een vorm van 'Informatieve Kennis', die jij dan 'Ik' noemt.
Wat betekent: 'die hele 'Jij' is Niet 'Echt'.

Is dat te begrijpen?
- Ja

Hoe kan iemand zichzelf dan "Herboren" laten worden om 'Echt' te zijn als een 'Echte - Deelnemer' in het Bestaan?
Wat is de 'Gelijkheid' waar wij over spreken? Wij praten niet over 'Observatie'; wij nemen 'Observatie' simpelweg 'niet in overweging', wij praten over 'Echte' 'Deelname' waar 'Alles' een 'Deel' is van een 'Enkelvoudige' Oplossing.
Dat is 'Éénheid'
En 'Gelijkheid'
De 'Kwaliteit' van 'Deelname' voor Alles is dat 'Iedereen' het 'Beste Voor Heeft' met Alles.
En dat houdt de 'Kwaliteit' in van 'Gelijkheid'.

En Vanzelfsprekend als iemand de wiskunde daarvoor opmaakt, betekent dat dat de 'Enige' plaats waar Iedereen juiste 'Kwaliteit' heeft in 'Gelijkheid' is waar iedereen 'Deelneemt' als 'Gelijken'.
En 'Daarin' kun je niet 'Gelijk' zijn zolang je een 'Waarnemer' bent. Want als een 'Observator' Ben je niet 'Echt'. En als 'Deelnemer' ben je niet 'Competent', dus moet je gaan leren 'Hoe je Deelneemt'.
Je gaat niet zomaar Deelnemen en Opeens 'Alles Weten' wat 'Echt' is in 'Werkelijkheid' - dat zal een 'Proces' zijn.
En dat is het 'Proces' waar we het over hebben. Is dat te begrijpen?
- Ja

Dat is 'Desteni' in een 'notendop'.