Monday, November 28, 2011

Zal GelijkheidsGeld Fysiek geld zijn dat geprint wordt?

Hier kijken we, als bij alles in een GGS, naar wat het meest praktische en milieuvriendelijke is - zoals het kapitalistisch systeem ons oneindig heeft bewezen, heeft de aarde namelijk geen onuitputtelijke grondstoffen dus daar moeten we rekening mee houden in alles wat we doen, om ervoor te zorgen dat de volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen, ook van deze planeet en hun leven op aarde kunnen genieten.

Het meest praktische en zeker milieuvriendelijke zou namelijk zijn dat alles via een elektronische kaart gebeurt, waar je geld opstaat - dit kan een geïmplanteerde chip zijn of een kaart die je op zak kan dragen. Een geïmplanteerde chip zou uiteraard het gemakkelijkste zijn omdat je het nooit kan verliezen, maar sommige mensen associeren de geïmplanteerde chip onmiddellijk met samenzweringstheoriëen in verband met één of andere elite die macht wil over alle mensen op aarde en die de chip zou gebruiken als een dodelijk wapen om de 'dissidenten' uit te schakelen - dus uiteraard zijn mensen vrij om hierin te kiezen, of ze een geïmplanteerde chip of een kaart wensen.

De reden waarom we op dit moment nog steeds met geprint geld werken is dat we om de één of andere reden het verleden niet kunnen loslaten want op zich heeft geprint geld als papier in onze portefeuille absoluut geen nut en het is op geen enkele manier noodzakelijk of beter dan geld op een kaart. Ook bestaan er momenteel nog machines die muntstukken nodig hebben om te werken, omdat verandering geld kost. We zitten dus constant vast tussen het verleden als barbaarse, milieu-onvriendelijke technieken, en de toekomst als vooruitgang - en de reden waarom we niet echt kunnen 'vooruitgaan' en dat al de technieken die er op dit moment al bestaan, die al lang uitgevonden zijn, niet worden toegepast op globale schaal, is geld.

Er bestaan op dit moment al zoveel nieuwe technieken die van het leven op aarde een absolute hemel zouden kunnen maken, maar de enige reden dat die niet gebruikt/toegepast worden op globale schaal, ter ondersteuning van het leven op aarde, is geld als de hebzucht van de mens - waarin de mens niet lijkt te beseffen dat we niet op een eiland leven, we leven op één planeet en als ik een idee/uitvinding heb dat alle levende wezens hier ten goede zou komen, dan is het mijn plicht om dat te delen in en als het besef dat ik niet zou kunnen bestaan zonder deze planeet en zonder mijn medewezens.

Het huidige geldsysteem creëert de illusie dat we onszelf kunnen afscheiden en in een 'privé-universum' kunnen leven waarin we onze persoonlijke verlangens botvieren alsof 'ik' het enige levend wezen ben dat hier bestaat en alsof alles dat hier bestaat voor mij persoonlijk bestaat - zonder te beseffen dat ieder levend wezen zijn voetafdruk nalaat op elk ander levend wezen en op deze planeet en het feit dat we dit niet hebben beseft heeft ervoor gezorgd dat wij mensen als een collectief nooit echt voor onze planeet gezorgd hebben.

In een GelijkheidsGeld Systeem zal er alleen maar gekeken worden naar hoe wij mensen als een collectief geheel het beste kunnen zorgen voor elkaar, de planeet en elk levend wezen - in en als het principe/besef dat we allemaal 'op dezelfde boot' zitten, op één en dezelfde planeet, en daarom is het onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor wat hier is. Het principe waar het GGS op steunt is het besef dat geld niet 'meer' is dan wat hier bestaat als het leven - geld zou net gebruikt moeten worden om datgene wat hier is te ondersteunen. Alle uitvindingen en ideëen in verband met het faciliteren en ondersteunen van het leven op aarde die er al zijn en die nog zullen komen, zullen onvoorwaardelijk worden aangewend op globale schaal zodat het menselijk wezen waarlijk kan 'evolueren' en 'veranderen' tot een waardig wezen - in en als het besef dat deze planeet en ons menselijk lichaam is al dat we werkelijk 'hebben'/'zijn' en geld is in feite maar een idee dat zeker niet belangrijker zou mogen zijn dan wie wij zijn als het leven zelf.Kom meer te weten over het GelijkheidsGeld Systeem op www.equalmoney.org

No comments:

Post a Comment