Sunday, May 20, 2012

2012 Waarom zal de Fairtrade Persoonlijkheid de Wereld nooit veranderen?Een frappant voorbeeld om maar aan te tonen hoe het hele 'Fairtrade' gebeuren niet echt ontworpen is om werkelijk de wereld te veranderen om een beter leven te geven aan zij die op dit moment worden achtergelaten en opzij geschoven door de wereld-markt en het geld-systeem, is wat ik een paar dagen geleden meemaakte. Een week geleden was mijn verjaardag, en zoals op elke verjaardag, wilde mijn familie mij een cadeau geven. Ze zochten dus naar een product dat het beste 'bij mij zal passen' om mij blij te maken en om te laten zien dat ze mij kennen en om mij geven.

Afgeleid uit wat ik soms zeg op familiefeesten of onderwerpen in emails die ik soms stuur en dingen die ik post op mijn Facebook-pagina, kwamen ze tot de conclusie dat ik iemand ben die 'geeft om de wereld' en om wat er zoal gebeurt in de wereld, iemand die 'geeft om het onrecht in de wereld', en aldus besloten ze om een cadeau voor mij te gaan kopen in de Fairtrade-winkel. En op het moment dat ze mij dat cadeau gaven en zegden dat ze het hadden uitgekozen omdat ze 'weten dat ik daar (=onrecht in de wereld) om geef', besefte ik plots wat een ongelooflijke illusie het is om te geloven dat het Fairtrade-initiatief ook maar iets zal/kan veranderen in deze wereld, in termen van het werkelijk uitroeien van de ongelijkheid van ons geld-systeem dat ervoor zorgt dat mensen in derdewereld-landen uitgebuit worden, en dat Fairtrade niets meer of minder is dan een merknaam als alle andere merknamen in de consumptie-industrie/machine, dat als doel heeft de 'persoonlijkheid' en 'persoonlijke voorkeuren/smaken' van de mens aan te spreken, hetgeen compleet gebaseerd is op het verlangen naar een 'goed gevoel' in de mens over zichzelf.

Alsdus zullen enkel mensen die zich een persoonlijkheid hebben aangemeten/ontwikkeld van iemand te zijn die 'geeft om de wereld', een 'altruïstische persoonlijkheid', zich aangesproken/aangetrokken voelen tot het kopen van producten met het Fairtrade logo, omdat zij zich daar persoonlijk goed over voelen, omdat het hen een gevoel van identiteit geeft in de vorm van een innerlijke dialoog (die al dan niet bewust gestuurd wordt) die de connectie en het verband maakt tussen het kopen van een Fairtrade product, het ondersteunen en helpen van de minder-bevoordeelden (=armen) in de wereld en de idee/gedachte van 'een goed persoon te zijn' door dit te doen. Maar wordt er in dit proces werkelijk stil gestaan bij de WARE consequenties en gevolgen/resultaten van het kopen van Fairtrade producten op het helpen/ondersteunen van de armen door het individu? Of vertrouwt het individu die de Fairtrade merchandise koopt min of meer blindelings dat Fairtrade 'wel zal weten waar ze mee bezig zijn' en 'uiteindelijk de wereld wel zal veranderen zodat armoede niet meer zal bestaan' zodat zij zich gewoon goed kunnen voelen over het feit dat ze een Fairtrade product gekocht hebben en daarmee zogezegd een arme hebben geholpen en nu de 'goede samaritaan' zijn?

Het wordt mij stilaan meer en meer duidelijk dat mensen die Fairtrade kopen, zich waarschijnlijk gewoon net iets meer hebben laten beïnvloeden door het verhaal van 'de Goede Samaritaan' in de godsdienstlessen en aldus een schuldgevoel gecreëerd hebben waardoor ze op zoek zijn naar een manier om dat schuldgevoel om te zetten in een positief gevoel, dat gebaseerd is op het geloof van 'ik help een ander, dus ik ben een goed persoon' en waarin ze zich overduidelijk gemakzuchtig hebben neergelegd bij de 'oplossing' die de Fairtrade organisatie presenteert, zonder ooit werkelijk stil te staan bij de vraagstelling van wat er ECHT nodig zou zijn om armoede, hongersnood en uitbuiting voor eens en voor altijd te stoppen.

Want wie durft echt te geven om een ander en te kijken naar de wereld vanuit gezond verstand en alles in de weegschaal te leggen van wat er op dit moment in de wereld aangerijkt wordt als 'de oplossingen', die zal ondervinden dat het allemaal vééél te licht bevonden zal worden en die zal zelfs geschockeerd zijn te zien in welke mate mensen waarachtig geven om een ander, hetgeen afgemeten kan worden in hoeveel mensen bereid zijn op te geven van hun persoonlijke levensstijl zodat een ander een beter leven kan hebben.

In het geval van Fairtrade, is het duidelijk dat hun doel is om mee te kunnen draaien in het globale markt-systeem door aanspraak te maken op de consumptie-drift gemixt met het schuldgevoel van de elite in deze wereld (= zij die genoeg geld hebben om te kopen wat de bedrijven aanrijken), hetgeen hun 'mark-strategie' is, maar wat ze zeker niet doen is de absolute noodzakelijkheid onderlijnen en doorduwen dat wij STOPPEN met consumeren, stoppen met het volgen van onze verlangens die ons duwen tot het steeds meer en meer uitbuiten van niet alleen de aarde, maar ook de mensen die toevallig in de landen wonen die door de 'grote spelers' in de markt-economie geprogrammeerd zijn doorheen de geschiedenis als hun persoonlijke slaven. Fairtrade vermeld niet de complete absurditeit van zijn eigen bestaan,  als het ultieme bewijs van de medogenloosheid en ronduit kwaadaardigheid van het systeem waarin wij dagelijks participeren waarin uitbuiting en misbruik van miljoenen nodig is zodat een handvol mensen in deze wereld in luxe kunnen leven.

En dat zoveel mensen Fairtrade of welke andere organisatie dan ook uit het spectrum van 'hulp-organisaties' die zichzelf presenteren als de oplossing, aanvaarden als een geldige oplossing en niet verder kijken naar wat zich werkelijk afspeelt in deze wereld of zich maar de vraag stellen hoe het zover is kunnen komen, is maar het bewijs dat mensen niet echt geven om een ander maar enkel geven om het beeld dat ze van zichzelf presenteren in deze wereld, als hun 'persoonlijkheid' en 'karakter', dat altijd producten en 'levensstijlen' zal zoeken om zichzelf mee te kunnen identificeren, profileren en onderscheiden van andere mensen.

De oorzaak van het lijden in deze wereld ligt niet aan het feit dat de meerderheid er niet voor kiest om Fairtrade te kopen, maar aan de algemeen aanvaarde onwetendheid en blindheid van/in de mens die telkens persoonlijke gemoedsrust en positieve gevoelens verkiest en plaatst boven het leven op deze planeet en aldus nooit verder zal willen kijken dan zijn neus lang is vanuit het besef dat armoede en hongersnood niet eens zouden mogen bestaan, en dat het wel bestaat zegt iets over elk mens in deze wereld, ongeacht welke producten je al dan niet koopt.


Als nog maar de helft van de mensen die beweren dat ze geven om wat er gebeurt met de natuur, het dierenrijk en de medemens werkelijk zouden geven, dan zou deze wereld al lang veranderd zijn tot een hemel op aarde omdat wat mensen tegenhoudt om zichzelf echt volledig te GEVEN voor het veranderen van deze wereld is dat we onze individualiteit niet willen verliezen, ons idee/gevoel van persoonlijkheid, ons zelf-beeld dat gebaseerd is op 'wat andere mensen van mij denken', onze gewoontes, onze levensstijl en positieve gevoelens.


Met andere woorden, mensen willen zichzelf niet in de schoenen van een ander verplaatsen om daadwerkelijk in te zien hoe het is om om te komen van de honger, en dus blijven we bestaan in afscheiding van elkaar waarin we vanop een afstand observeren wat er gebeurt in de wereld en vanuit persoonlijke gevoelens van 'compassie', 'empathie' en 'medelijden' al dan niet de beslissing maken om het leven van zij die lijden in deze wereld beter te maken.

Maar wie zelf-eerlijk is zal inzien dat deze zogezegde nobele gevoelens niet echt te vertrouwen zijn omdat ze niet consistent zijn, sommige mensen voelen ze, sommigen niet, en omdat ze op zich niet echt iets te maken hebben met de wezens in deze wereld maar enkel met de persoon die ze voelt die probeert een positief zelf-beeld te genereren in zichzelf om zich goed/positief te kunnen voelen over zichzelf, hetgeen ook vaak zal resulteren in mensen die hun 'welwillende' persoonlijkheid/daden/gedrag opgeven eenmaal ze beseffen dat ze niet het gewenste resultaat bereiken in wat ze proberen te doen en dat ze aldus het gewenste goede gevoel niet kunnen bereiken.


De enige ware oplossing is om te leven in deze wereld als hoe je zou willen dat een ander leeft voor jou. Jezelf geven aan een ander als hoe je zou willen dat een ander zich geeft aan jou, geven om een ander als hoe je zou willen dat een ander geeft om jou. Omdat wat we niet lijken te beseffen is dat als we armoede en hongersnood toestaan te bestaan in deze wereld als de noodgedwongen gevolgen/neveneffecten van het geld-systeem van competitie waarin we dagelijks participeren, waarin er steeds winnaars en verliezers zullen zijn, dat we nu misschien in de winnaars-positie zullen staan en in luxe kunnen leven, maar dat we evengoed binnen 10 jaar door welke omstandigheden dan ook in de verliezers-positie terechtkomen, of dat onze kinderen in die positie terecht komen omwille van de onvoorspelbare en medogenloze natuur van het geld-syseem en het globale markt-systeem waarin elk mens niet meer of minder is dan een pion die verschoven wordt op het bord van de wereld-markt die enkel geeft om getallen/geld en niets om het individu.

Met andere woorden, wat wij toestaan te bestaan in deze wereld als wat we toestaan te gebeuren in het leven van een ander, zoals armoede, hongersnood of uitbuiting, is wat we in wezen toestaan te gebeuren/bestaan in ons leven, in onze wereld, in onszelf en onze kinderen. Geven om een ander zal nooit genoeg zijn om de wereld te veranderen zolang je jezelf niet ziet in een ander en zolang je niet beseft dat wat er met een ander gebeurt in deze wereld, is wat er met jezelf gebeurt, één en gelijk.

Zij die dit principe bevatten en inzien zullen opstaan in deze wereld en doen wat nodig is om daadwerkelijk de wereld te veranderen en zich niet laten misleiden of verleiden door mooie woorden, intenties of 'ready-made' oplossingen zoals bijvoorbeeld Fairtrade die enkel tot doel hebben om goede gevoelens te verkopen naar het principe van de consumptie-maatschappij en het huidige geld-systeem, maar niet echt het beste voor het leven ter harte hebben.

Onderzoek en steun het Gelijkheids Geld Systeem, de enige geldige en aanvaardbare oplossing die het beste ter harte heeft voor elk levend wezen hier op aarde, hetgeen geboren is uit het principe van 'doe voor een ander wat je zou willen dat een ander voor jou doet' en 'geef en je zal ontvangen' en het besef dat wat wij als wezens hier op aarde toestaan te bestaan op aarde in het leven van een ander, is wat wij toestaan te bestaan in onszelf, hetgeen op dit moment pure hel op aarde is met onszelf als de Duivel.

Gun jezelf de kans jezelf te ontdekken als God via het Gelijkheids Geld Systeem en met de ondersteuning van de Destonians, in het proces van het stoppen van ego-centrisme en eigen-belang en het opstaan in eenheid en gelijkheid met/als al het leven.

No comments:

Post a Comment