Friday, October 14, 2011

Nieuwe ontslaggolf in België - Hoe zal dit vermeden worden in een 'equal money' systeem?

Door de economische crisis in België halen veel bedrijven de broeksriem aan en zijn er tot nu toe al 1500 ontslagen aangekondigd. Het bedrijf ArcelorMittal zal bijvoorbeeld twee hoogovens langs de Maas in Luik sluiten, waardoor ongeveer 1000 mensen hun job zullen verliezen. Andere bedrijven die de boeken moesten dichtdoen waren bijvoorbeeld Alcatel Bell, waar 335 mensen op straat staan en Santens, waardoor 237 mensen hun baan verloren. En er wordt gezegd dat dit nog maar het begin is!

Niet alleen in België maar ook in andere landen verliezen veel mensen dagelijks van het ene op het andere moment hun baan en aangezien haast de hele wereld in economische crisis zit, is het moeilijk om een nieuwe baan te vinden.

In België hebben wij een 'sociaal systeem' dat een deel van de last voor mensen kan dragen en hen kan helpen nog een fatsoenlijk leven te leiden zolang ze geen job hebben, maar dat is zeker niet overal zo.
Kijk maar eens naar wat er in Tunesië, Algerije en Egypte gebeurd is, waar de mensen in opstand gekomen zijn en een revolutie ontketend is omdat haast niemand er een baan vond (ook de universitairen niet), het land zat in economische crisis, de voedselprijzen lagen hoog en zij hadden geen sociaal systeem als wat wij hier in de meeste Europese landen wel hebben.


Maar ook ons systeem is zeker niet 'perfect', want ook al is er een sociale zekerheid zoals de vakbond of het OCMW dat kan zorgen voor het minimumloon, er zijn een aantal zaken waar geen rekening mee gehouden wordt(waarom anders worden mensen zo kwaad wanneer ze ontslagen worden), zoals bvb het feit dat veel mensen een gezin te onderhouden hebben, en met het maandloon dat ze normaal gezien verdienen door te werken in een bepaald bedrijf, hebben ze een leven opgebouwd, een huis gekocht, een auto, leningen aangegaan, enzovoort... dingen die ze met dat minimumloon niet meer kunnen betalen.

En nog een probleem is dat als het land in een economische crisis zit, er dus veel meer mensen van de sociale zekerheid gaan leven. Uiteindelijk zal de rest als de belastingbetalers dit niet meer kunnen dragen, en het systeem zal hierdoor onvermijdelijk crashen omdat er geen geld meer is. Het gevolg zal zijn dat ons 'sociaal systeem' niet meer sociaal zal kunnen zijn, omdat er geen geld genoeg is.

Mijn vraag is nu: Als ons leven en de ondersteuning die wij krijgen van het systeem als de samenleving waarin wij leven afhankelijk is van hoeveel geld er ter beschikking is in dat systeem gebaseerd op hoeveel mensen er gaan/kunnen gaan werken en belastingen betalen, hoe 'sociaal' is ons systeem dan eigenlijk? En wat wil 'sociaal' dan eigenlijk zeggen?
Want uiteindelijk komt het er in dit systeem ook gewoon op neer dat de zorg en ondersteuning van een wezen bepaald wordt en afhankelijk is van geld, en niet van het feit dat dat wezen bestaat en dat die daarom het recht heeft om ondersteund te worden in zijn bestaan.

'Sociaal' is maar één van de verschillende vormen/structuren van de menselijke samenleving die allemaal gebaseerd zijn op één enkel principe, namelijk 'de waarde van het leven is bepaald door geld, dus geld is belangrijker dan het leven'. Met andere woorden, met het 'sociale systeem' hebben wij wel een systeem gecreërd dat mensen min of meer ondersteunt en dat een vangnet vormt voor mensen, maar ook enkel zolang er geld ter beschikking is, vanaf het moment dat dat geld opraakt, lijken wij mensen niet over de motivatie en het gezond verstand te beschikken om nog voor elkaar te zorgen, dan zegt 'het systeem', als de mensen die aan de macht staan en zelf wel nog geld genoeg hebben, 'sorry' en ze laten je vallen als een baksteen.


Dus zelfs in dit 'sociaal systeem' in België moet je nog wel gaan werken om te kunnen leven, en wij voelen ons vaak 'gestresseerd' op/door het werk, omdat de angst er altijd is om ons werk te verliezen, door ontslagen te worden of omdat het bedrijf failliet gaat, en omdat als we ons werk zouden verliezen het nooit echt een absolute zekerheid is dat het systeem mij zal ondersteunen omdat het geldsysteem in ons land op zich ook onderhevig is aan de wereld economie, waarin ons land, alsof het een bedrijf is, ook 'failliet' kan gaan, en daar zijn we dan allemaal de dupe van.


Hoe zal deze situatie praktisch veranderen in een 'equal money' systeem?

In feite moet er maar één ding veranderd worden aan ons huidige systeem, één ding, en dan zal ALLES anders zijn. En dat 'ding' is het principe waarop ons systeem gebouwd/gesteund is.
Het grondprincipe zal veranderen van 'geld als de waarde van het leven' tot 'leven als de waarde van geld', dit wil zeggen dat het 'equal money' systeem vertrekt vanuit het startpunt van kijken naar 'wat is er nodig en wat moet er gedaan worden zodat elk levend wezen een waardig leven kan leiden?'. Geld zal dan in functie staan van deze vooropstelling, geld zal enkel gebruikt en gecreërd worden in functie van het bestaan en om elk mens de mogelijkheid te geven om te kunnen bestaan, wat in het huidige systeem absoluut niet het geval is, want in het huidige systeem is je leven maar zoveel waard als wat jij kan bijdragen aan het geldsysteem, in de plaats van omgekeerd als hoe het zou moeten zijn.

In termen van jobs en werken, zal er uiteraard gewerkt moeten worden, maar enkel vanuit het besef en het begrip dat als er niet gewerkt wordt, wij ook de middelen niet zullen hebben om te leven. Er zullen dus nog steeds bedrijven zijn, maar die zullen zoveel als mogelijk met machines en computers werken, omdat dat gewoonweg het simpelste is. En waar mensen nog moeten werken zal dat niet zijn vanuit het gevoel/geloof/principe dat we moeten werken en dat we werk nodig hebben, wat voor werk dan ook, om te kunnen bestaan en te kunnen leven (hetgeen het geloof is in onze huidige samenleving waarin 'leven' gelijk staat aan 'werken').
In onze huidige samenleving voeren mensen een job uit om maar een job te kunnen hebben, vaak zelfs zonder het nut in te zien van die specifieke job omdat er jobs en bedrijven gecreërd worden om maar jobs te kunnen hebben omwille van dat absurde principe van 'je moet werken om te mogen bestaan'.

In het 'equal money' systeem zullen enkel die jobs gecreërd en uitgevoerd worden die werkelijk een waarde kunnen brengen en die belangrijk zijn voor het fysiek en praktisch overleven, om er gewoon voor te kunnen zorgen dat elk mens kan bestaan. Elk mens zal ONVOORWAARDELIJK ondersteund worden in het 'equal money' systeem, gewoon omdat hij/zij bestaat.

Er zal dus niet meer zoiets bestaan als 'je job verliezen' omdat je zowieso een basisloon ter beschikking zal hebben. De enige reden waarom je misschien ontslagen zal worden in een 'equal money' systeem is als je op de één of andere manier misbruik probeert te maken.


Voor antwoorden op verdere vragen over hoe het 'equal money' systeem praktisch zal werken, bvb 'Wie zal het werk dan doen dat nodig is en waarom en hoe?' enzoverder,...
Bezoek:

www.equalmoney.org

No comments:

Post a Comment