Tuesday, September 20, 2011

Ronald Janssen - seriemoordenaar of voorbeeld?















Ronald Janssen is weer maar eens de zoveelste seriemoordenaar die België kent, weer maar eens een groot schandaal dat aan het licht komt.
Er wordt dan een grote heisa gemaakt rond de persoon 'Ronald Janssen', er wordt beschuldigd, beoordeeld, veroordeeld en er wordt vooral gevraagd 'waarom toch?' 'hoe kan iemand nu zoiets doen?' omdat wij, de rest van de samenleving geen seriemoordenaars zijn, wij zijn 'goed' en proberen altijd het 'juiste' te doen. dus wat bezielt iemand in godsnaam om zomaar mensen te gaan vermoorden, schijnbaar zonder reden?

Het feit dat we Ronald Janssen zo extensief beoordelen en veroordelen op zijn daden, op wat wij zien van hem, zorgt er eigenlijk net voor dat we niet kunnen ZIEN.
We ZIEN de werkelijkheid/waarheid niet omdat we maar al te snel onze kennis en informatie en ideeen en geloofsystemen ivm wat goed en slecht en juist en fout is op de werkelijkheid om ons heen gaan plakken, dus al wat we dan zien is onze eigen beoordelingen en definities als kennis en informatie, maar we zien niet wat er eigenlijk werkelijk aan de hand is omdat we daar gewoon niet open voor staan. Omdat we een ego zijn, als een systeem van gedachten, gevoelens en emoties gebaseerd op geleerde en gekopieerde kennis en informatie over de werkelijkheid als beelden die we zien met onze ogen. Het ego als gekopieerde/aangeleerde kennis en informatie over de werkelijkheid en het feit dat we zo hardnekkig vasthouden aan die kennis en informatie is helemaal gebaseerd op het geloof dat diep in onszelf bestaat dat wij/'ik', als persoonlijkheid als onze eigen ervaring van de werkelijkheid als gedachten, gevoelens en emoties als onze persoonlijke ideeen, meningen en opinies over de werkelijkheid, superieur ben. We geloven dat datgene wat ik denk en vind over de werkelijkheid, echt is, de waarheid is, zo en niet anders.

Deze zogezegde 'superioriteit' van het ego in mensen, dat maakt dat we niet kunnen/willen overwegen dat de werkelijkheid misschien niet is wat we erover denken en erover geleerd hebben, zorgt er echter wel voor dat we blijven vaststeken in vraagtekens zoals 'waarom toch?' omdat we niet bereid zijn onze voorgekauwde kennis los te laten en de werkelijkheid direct te ZIEN als wat ze eigenlijk werkelijk is en zo dus het antwoord op onze vraag zelf in te zien.

De realiteit van de 'Ronald Janssen-situatie' is dat de manifestatie/het bestaan van Ronald Janssen niet zomaar iets is dat op zichzelf alleen bestaat, neen, het is een resultaat/product van de wereld als de menselijke samenleving waarin wij allemaal participeren en bestaan.
Ronald Janssen is een voorbeeld van wat/wie de mens werkelijk is omdat hij een mens is, net zoals de rest van ons. En het feit dat hij als mens in staat is om zomaar andere wezens te gaan vermoorden, laat ons zien waar de mens in het geheel toe in staat is.

Wat de 'seriemoordenaar' Ronald Janssen ons laat zien is de blindheid/niet gewaar zijn tov het leven als andere wezens vanuit het ego als verlangen, hetgeen in ieder van ons bestaat. Het feit dat hij het verlangen voelde om mensen te gaan vermoorden is maar een vorm van de uitdrukking van het ego als het niet gewaar zijn van het leven om ons heen, die in zijn geval toevallig 'sociaal onaanvaardbaar' is.

Maar kijk eens naar jezelf, wij mensen hebben allemaal verlangens in onszelf tov andere mensen of dingen of dieren of planten. We hebben zoveel verlangens in onszelf die wij dagelijks uitvoeren, waar wij ons dagelijks door laten sturen en leiden en bepalen, maar waarvan we niet eens weten waar ze vandaan komen. Onze verlangens houden we verborgen van onze omgeving want we willen 'goed' en 'juist' lijken en 'sociaal aanvaardbaar' dus we houden onze ware toedracht, onze ware reden voor waarom we doen/zeggen wat we doen/zeggen verborgen en we manipuleren en liegen en bedriegen om onze verlangens te kunnen bevreden en toch nog een 'goed' en 'juist' persoon te zijn.
als je kijkt naar je leven, is het één en al verlangen, we volgen constant onze 'goesting'/verlangen/'zin' naar iets/iemand.

maar we zijn ons absoluut niet gewaar van de oorsprong van die verlangens, het is er gewoon en wij handelen ernaar, het is onze verborgen innerlijke realiteit die puur egoïstisch is omdat er alleen maar wordt rekening gehouden met 'wat IK wil' en we bereid zijn om te liegen, bedriegen en te manipuleren tov onze omgeving om die verlangens te kunnen bevredigen.

Dit 'niet gewaar zijn van waar onze verlanges überhaupt vandaan komen of waarom ze in ons bestaan' samen met het geloof dat 'mijn' verlangens het belangrijkst zijn want ik als het ego als mijn ervaringen ben superieur dus al wat ik WIL is superieur en 'ik moet krijgen wat ik wil', dat bestaat in elk mens, is ook datgene dat aan de basis ligt van het bestaan van de 'seriemoordenaar'.

De meeste mensen hebben gewoon het 'geluk' dat zij 'normale'/'sociaal aanvaarde' verlangens voelen die zij kunnen uitvoeren en dus een relatief 'normaal'/'aanvaardbaar' leven kunnen leiden, maar mensen zoals Ronald Janssen voelen het verlangen om mensen te gaan vermoorden, dat even sterk is als onze verlangens/goesting/wil, die wij voelen in onszelf.

Uiteindelijk doet Ronald hetzelfde als de rest van ons, namelijk zijn werkelijke verlangens die hij thuis achter gesloten deuren uitvoert verborgen houden achter een sociaal aanvaardbaar uiterlijk waarin hij 'goed' en 'juist' lijkt. Dat is uiteindelijk wat we allemaal doen. En omdat wij niet gewaar zijn van al wat bestaat in onszelf en waarom, hebben wij het bestaan van seriemoordenaars gecreeerd en toegestaan te bestaan in de werkelijkheid, als mensen die ook gewoon een verlangen voelen en die dat verlangen uitvoeren, als wat wij allemaal doen. Dit is het voorbeeld dat Ronald Janssen laat zien, waaruit we kunnen leren over onszelf (wat enkel gaat als we stoppen met beoordelen/veroordelen).

Onze individuele aanvaardde 'unawareness', is wat de collectieve 'unawareness' ondersteund en voedt, en dus wezens die anderen vermoorden omdat ze zich niet gewaar zijn van wat ze eigenlijk aan het doen zijn toestaat te bestaan.


Dit is onze collectieve verantwoordelijkheid tegenover de werkelijkheid, en totdat we elk individueel onze verantwoordelijkheid realiseren en nemen, zullen seriemoordenaars, en andere verschrikkingen in de menselijke realiteit blijven bestaan.
Want het stopt niet tot IK STOP.



Als je bereid bent om het ego en egoïsme te stoppen en je ogen niet meer wil sluiten voor wie/wat de mensheid werkelijk is en je verantwoordelijkheid wil nemen voor de samenleving, de wereld en al wat bestaat in de werkelijkheid zodat we kunnen werken aan een praktische oplossing voor deze wereld zodat alle wezens eindelijk in waardigheid kunnen bestaan, bezoek dan

www.equalmoney.org, om het huidige systeem te onderzoeken en samen te werken aan het creeren en implementeren van een nieuw systeem

en www.desteni.co.za, om te leren hoe je jezelf als het ego kan stoppen om op te staan als een echt wezen dat het bestaan waardig is en dat handelt vanuit wat het beste is voor al wat bestaat.

Bedankt.

No comments:

Post a Comment