Thursday, September 22, 2011

Het Guru-construct - de leugen van spiritualiteit in elk van ons

Het 'Guru-construct' is het punt in onszelf waarin we onze 'inzichten' die we hebben 'verworven' over het leven, gaan gebruiken in onze zoektocht/'queeste' naar roem. We gebruiken onze inzichten om aandacht te krijgen, om volgelingen te verwerven. Dit is wat Guru's doen, ze hebben veel 'inzichten' over het leven verworven, en ze hebben dus veel te vertellen, en vertellen doen ze nogal wat.

Maar dit vertellen blijft echter maar alleen vertellen, de inzichten worden hierin omgezet tot kennis en informatie die het ego dan weer kan gebruiken om zichzelf vast te zetten in zichzelf als eindeloze cycli van kennis en informatie. want het inzicht wordt niet GELEEFD als een eigenlijke praktische applicatie en levende statement van ZELF. Guru's leven hun inzichten niet praktisch, ze praten er alleen maar over, om er zelf rijk en beroemd van te worden, want het feit dat zij zoveel inzichten hebben en dat er zoveel mensen naar luisteren geeft hen een speciaal gevoel over zichzelf, en ze geloven maar al te graag dat, omdat zij zoveel volgelingen hebben die zoveel waarde hechten aan hun inzichten, zij uitverkoren wezens zijn hier op aarde.

Niet beseffend dat ze hun schijnbare 'uitverkorenheid' zelf gecreerd hebben door hun inzichten van zichzelf af te scheiden en als het ware te 'verkopen' vanuit het ego-verlangen naar persoonlijke roem en glorificatie.

Dit 'Guru-construct' als het verlangen om onze 'inzichten' te gebruiken in het saboteren van onszelf in onze mogelijkheid om werkelijk als wezen te veranderen en werkelijk op te staan als het leven zelf, zit in ieder van ons.
Het zit in het feit dat we de woorden die we spreken niet leven, we staan niet één en gelijk met de woorden die uit onze mond komen of die we schrijven. Omdat we telkens onze woorden gebruiken om persoonlijke aandacht/respect/roem/rijkdom te krijgen, dus als we dan eens een 'inzicht' hebben in onszelf of de wereld, dan misbruiken we dat in ons verlangen naar aandacht en respect door het te gaan verkondigen als 'de waarheid', waardoor we het werkelijke potentieel van dat inzicht niet kunnen benutten, namelijk door er één en gelijk mee te staan als een ZELF-inzicht waarin we onszelf realiseren voor onszelf als onszelf en kunnen opstaan als een werkelijk wezen in en als onszelf, in de plaats van te bestaan als een ego dat gevangen zit in zijn eigen kennis en informatie als zogezegde 'inzichten'.

Guru's zijn dan mensen die zogezegd 'beter' zijn dan de rest van ons omdat ze toch zoveel 'inzichten' hebben over het leven, en iedereen kijkt natuurlijk op naar zo iemand die toch zoveel te verkondigen heeft, want we willen allemaal wel zoveel te verkondigen hebben, we willen allemaal in die positie van macht en controle staan waarin we schijnbaar 'boven' de werkelijkheid staan met al onze 'inzichten' over de werkelijkheid, zoals die Guru schijnbaar 'boven' de werkelijkheid staat, want hij is nu 'geascendeerd'/'Verlicht'/'Opgehemeld'/'opgetild naar een hoger vibratieniveau'/etc...

eigenlijk maken 'Guru's', net zoals hun 'volgelingen' en 'de gewone mens', evenveel deel uit van het grote machtsspel dat 'de mensheid' is en waarin wij allemaal zitten en meedraaien. In dit machtsspel, waarin we allemaal verlangen naar roem, respect en rijkdom, zijn er natuurlijk voorbeelden nodig, en die zijn er in de vorm van beroemdheden, Guru's, 'geestelijken', politieke leiders en leidersfiguren in het algemeen, waar 'de gewone mens' dan naar opkijkt, naar zij die het blijkbaar 'gevonden hebben', zij die 'het allemaal hebben' en dus een 'goed leven kunnen leiden' want dat is uiteindelijk wat we allemaal gewoon willen.

Wat ieder mens hierin is, is niets meer of minder dan een pion in een groot spel waarin iedere pion zijn 'rol' heeft, zijn 'positie' inneemt die ervoor zorgt dat elke andere 'rol' en 'positie' van andere mensen ook wordt ondersteund. Daarom hebben wij het gevoel dat wij andere mensen nodig hebben om te bestaan omdat zij onze rol, als wat we geloven dat we werkelijk zijn, ondersteunen. Vb de Guru heeft de Volgeling nodig om een Guru te zijn en omgekeerd, de Vrouw heeft de Man nodig om Vrouw te zijn en omgekeerd, het Kind heeft de Ouder nodig om Kind te zijn en omgekeerd, de 'Goede mensen' hebben de 'Slechte mensen' nodig om 'Goed' te zijn en omgekeerd, etc...

Dit laat ons ook zien dat als je vb van jezelf gelooft dat je 'goed' bent, je eigenlijk het 'slechte' in deze wereld ondersteund in zijn bestaan omdat je niet kan 'goed' zijn als 'slecht' niet bestaat, omdat beide gewoon de twee bouwstenen zijn van dezelfde polariteit.
Dus dit is de verantwoordelijkheid van ieder wezen tov de werkelijkheid, omdat ieder van ons zijn/haar rol vervult en speelt, die ontworpen is om elke andere rol die bestaat als andere mensen te ondersteunen.

Kijk dus maar eens goed naar de wereld die je ziet om je heen, want die heb jij mee helpen bouwen...
is dit werkelijk een wereld/werkelijkheid die jij wil ondersteunen?Als jij klaar bent om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen creatie als de werkelijkheid en om jezelf te stoppen als het ego als de rol die je speelt in het machtsspel van 'de mensheid'

bezoek dan:
www.desteni.co.za - voor informatie over het hoe, wat en waarom van het praktisch stoppen van het ego

en ook:
www.equalmoney.org - om samen het huidige systeem als machtsspel te onderzoeken en werken aan een oplossing die praktisch uitvoerbaar is zodat ieder wezen gewaardeerd wordt als een levend wezen dat recht heeft op leven, zodat we dit machtsspel waarin niemand werkelijk geeft om het leven van een ander voor eens en voor altijd kunnen stoppen!

No comments:

Post a Comment